Paikallinen paloturva-ammattilainen palveluksessasi
Lahden Palokalusto Oy
Laatukatu 15, 15680 Lahti
038730150

Koulutus luo pohjan turvalliselle työpaikalle

Tulipalot on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa ja sammutusvälineiden oikea käyttö on olennainen osa riskien minimointia. Vielä tehokkaampaa on estää paloa ylipäätään syttymästä. Asianmukainen koulutus ehkäisee vahinkoja jo ennalta ja pienentää palonalkujen aiheuttamia vahinkoja.

Työturvallisuuskorttikoulutuksemme luo pohjaa turvallisemmalle työpaikalle.